Archiwum miesiąca: kwiecień 2024

Artykuł w kwartalniku Bardziej Kochani

Kwartalnik „Bardziej Kochani” (107) 4/2023
str. 20 KOLOROWY ŚWIAT NINY

Kwartalnik jest dostępny w formie papierowej i PDF, cena 10zł

„Kwartalnik „Bardziej Kochani” to czasopismo podejmujące problematykę osób z zespołem Downa i ich rodzin. Powstało, by zintegrować ludzi borykających się z tym samym problemem, by wymieniać doświadczenia, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Z pisma tego szeroko korzystają młodzi rodzice, nauczyciele, terapeuci i inne osoby wspierające dzieci i rodziny osób z zespołem Downa.”