Diagnoza i terapie

Diagnoza:
– trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
– VSD (wrodzona wada serca zoperowania 3 m-ce po urodzeniu)
– choroba autoimmunologiczna tarczycy Haschimoto
– niedoczynność tarczycy
– wada wzroku (+3,5, +4,5, astygmatyzm)
– obniżone napięcie mięśniowe

Formy wspierania rozwoju (w różnych okresach):
– opieka lekarska w wielu poradniach specjalistycznych (m. in. kardiologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, audiologicznej, logopedycznej)
– arteterapia
– sporty wodne, gimnastyka i inne zajęcia ruchowe
– muzykoterapia
– hortiterapia (ogrodolecznictwo)
– hipoterapia
– dogoterapia
– delfinoterapia
– terapia słuchowa metodą Tomatisa
– EEG Biofeedback
– sala doświadczania świata