Diagnoza Niny i terapie

Diagnoza w okresie ciąży:
– trisomia chromosomu 21 (zespół Downa, wynik badania prenatalnego 1.04.2005, amniopunkcja w 23 tyg. ciąży)
– nieprawidłowy obraz USG 4 jam serca płodu
– VSD (wrodzona wada serca z zaleceniem do zoperowania)

Diagnoza pourodzeniowa:
– trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
– VSD części błoniastej i mięśniowej, dekstrapozycja aorty, PDA i poszerzenie PA
– 7 punktów wg skali Apgar w 1 minucie i 8 punktow w 5 minucie
– niewielkie zaburzenia oddechowe, cechy dysmorficzne, obniżone napięcie mięśniowe

Współistniejące schorzenia:
– niedoczynność tarczycy
– choroba autoimmunologiczna tarczycy Haschimoto
– wada wzroku (+3,5, +4,5, astygmatyzm)

Nina jest pod opieką specjalistów w poradniach:
– kardiologiczna (zoperowana w wieku 3 m-cy wada serca, stan pooperacyjny)
– genetyczna
– endokrynologiczna
– okulistyczna
– logopedyczna
– psychologiczno-pedagogiczna
– rehabilitacyjna
– neurologiczna
– audiologiczna
– alergologiczna
– dermatologiczna
– ortodontyczna
– stomatologiczna

inne formy wspierania rozwoju (w różnych okresach):
– arteterapia
– sporty wodne, gimnastyka i inne zajęcia ruchowe
– muzykoterapia
– hortiterapia (ogrodolecznictwo)
– hipoterapia
– dogoterapia
– delfinoterapia
– terapia słuchowa metodą Tomatisa
– EEG Biofeedback
– sala doświadczania świata