Dziękujemy

DZIĘKUJEMY gorąco wszystkim za za przekazywanie 1% podatku i darowizn naszej Nince i przyczynienie się do rozpowszechnienia naszej prośby wśród swoich znajomych. Bez waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie zapewnić naszej córce tego, co udaje się dzięki wam.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, specjalistom, rehabilitantom, pedagogom, placówkom . . . Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie w różnych momentach naszego życia. Dzięki waszemu wsparciu Nina może korzystać z potrzebnych jej zajęć i pomocy. Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę i zapewniamy, że włożymy tyle siły i pracy ile potrafimy, aby te pieniądze jak najlepiej spożytkować.

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Warszawie – za pokierowanie naszych pierwszych kroków na drodze do właściwej opieki i rehabilitacji
 • Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo „Dać Szansę” – za pomoc w pierwszych latach życia Niny
 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku – za opiekę specjalistów w przychodni i w szpitalu
 • dr Tomasz Roszkowski specjalista ginekolog-położnik, Gabinet USG, ul. Finlandzka 9, Warszawa (USG 3D, wykrycie wad płodu) – za trafną diagnozę w okresie ciąży i pokierowanie po placówkach w Warszawie aż do operacji
 • Dr med. Joanna Szymkiewicz-Dangel z Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny, ul. Karowa 2 w Warszawie – za profesjonalne badania echokardiograficzne w okresie ciąży i przygotowanie pełnej dokumentacji do porodu
 • Prof. dr hab. med. J. Zaremba z Poradni genetycznej, Al. Sobieskiego 9 w Warszawie – za ciepłe potraktowanie na początku naszej drogi
 • SDPSK w Warszawie (oddział kardiologii), ul. Działdowska 1 – za fachową opiekę szpitalną i udaną operację serca (prof. Edward Malec – operacja, dr Wojciech Mądry – echo serca)
 • Żłobek Integracyjny nr 1, ul. Wesoła 10 w Białymstoku – pani dyrektor Teresie Walaszek i całemu personelowi m.in. za opiekę rehabilitacyjną, logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną w czasie pobytu Niny w placówce
 • Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne, ul. Ciepła 19 w Białymstoku – pani dyr. Beacie Józwowicz, specjalistom i całej kadrze za oddanie w pracy z dziećmi
 • Fundacja TrampolinaFundacja Dobra Wioska – za turnus delfinoterapii, a w szczególności Agnieszce Bobran za życzliwość, łagodność i fachowość
 • Hipoterapeutom z różnych rejonów Polski, którzy zajmowali się rehabilitacją Niny podczas tych wielu lat
 • Fundacja Psi uśmiech – a zwłaszcza pani Zosi Pietruczuk za serdeczność i profesjonalizm w pracy Niny z Sonią i Weną; Fundacji dogoterapii Dogolandia we Wrocławiu – za 5 dni intensywnego wprowadzenia w świat dogoterapii i przygotowanie profesjonalnej dokumentacji z zajęć oraz innym dogoterapeutom, z którymi Nina mogła pracować
 • Gabinet Terapii Dziecięcej SILP Integracja Sensoryczna MGR Ewa Laszewska – za rozjaśnienie nieznanych dla nas sfer SI i diagnozę wraz ze wskazaniami do dalszej pracy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35 w Białymstoku – personelowi za miłą atmosferę i wsparcie, a zwłaszcza pani psycholog Justynie Soja-Sularz
 • Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Rzemieślniczej 16 w Białymstoku – wychowawczyniom, nauczycielom, specjalistom i całej kadrze za wielkie serce i życzliwość

Rodzice

Dziękuję również mojemu tacie Pawłowi Chmur i bratu Wiktorowi Chmur za pomoc w wykonaniu tej strony internetowej.
CLOUDS Studio Graficzne – Projektowanie Stron Internetowych
Paweł Chmur – galerie zdjęć: 1 i 2

Katarzyna Sobiech