Metody rozwoju

Dzieci z zespołem Downa są w stanie się uczyć. Rodzice często chcą dokładnie wiedzieć, jakie umiejętności zdobędzie ich dziecko. Czy będzie w stanie czytać? Czy nauczy się pisać? Jak będzie wyglądać jego uczęszczanie do szkoły? Na żadne z tych pytań nie można odpowiedzieć jednoznacznie mówiąc o jakimkolwiek dziecku. Wiele z dzieci z zespołem Downa uczy się czytać i pisać. Wiele jest włączonych do regularnych klas w szkołach. Pamiętajmy, że “normalne” dzieci też mają szeroki zakres zdolności, tak samo jak dzieci z zespołem Downa. Przez lata myślano,że dzieci z zespołem Downa nie mają możliwości nauczenia się, uczenia się, wydawało się, że potwierdzają błędnie ocenione zbyt niskie oczekiwania społeczeństwa względem ich możliwości. Szczęśliwie dzisiejszy świat jest zupełnie inny dla dzieci z zespołem Downa. Prawidłowe postępowanie z dzieckiem w trakcie pracy z nim pozwala znacznie zmniejszyć stopień zaburzenia umysłowego.

Można zrobić znacznie więcej dla usprawnienia rozwoju, niż tylko czytanie i pisanie, a dzieci z zespołem Downa bardzo dobrze sobie radzą z pewną pomocą. Pomimo tego, że raczej nie mogą przodować w przedmiotach akademickich i złożonym rozumowaniu, jednak mogą doświadczyć uczenia się, zdobywania nowych osiągnięć i dumy.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Dobrego startu M.Bogdanowicz

Metoda Marii Montessori

Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona

Gimnastyka mózgu według P.Dennisona / ćwiczenia

Metoda Marianne Frostig (Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Zestaw Marianne Frostig, David Horne)

METODA CARLA ORFFA / METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ – R. LABAN / METODA GIMNASTYKI RYTMICZNEJ – A. I M. KNIESSÓW