Literatura

  • Elżbieta M. Minczakiewicz, Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa – Poradnik dla rodziców i wychowawców ,\YNAP, Kraków 2001
  • E. M. Minczakiewicz, Dziecko niepełnosprawne
  • E. M. Minczakiewicz,  Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie
  • Elżbieta Minczakiewicz, Bawidła: katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.
  • red. Elżbieta M. Minczakiewicz, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole.
  • C. Cunningham, Dzieci z zespołem Downa
  • T. Smereka, Pomyśl Piotrek! Rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002
  • W. Pilecka, D. Wolska, Gdy jesteśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego, Wyd. JAK, Kraków 2000
  • H.   Waszczuk,   Poradnik   logopedyczny   dla  rodziców   dzieci   z  zespołem   Downa, GLOTTISPOL, Gdańsk 2003
  • Praca   zbiorowa,    Wieczne    dzieci    czy   dorośli,   problem seksualności    osób    z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Fundacja Batorego, Warszawa 2002
  • E. M. Minczakiewicz, Mowa-rozwój-zaburzenia-terapia, WSP, Kraków  1997
  • A. Rakowska, Język, komunikacja, niepełnosprawność wybrane zagadnienia, WNAP, Kraków 2003
  • J. Pilecki (red), Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, WNAP, Kraków 2002
  • Stecko, Zaburzenia mowy u dzieci, WUW, Warszawa 2002
  • M. Rocławska, Zabawy usprawniające buzię i język dziecka, GLOTTISPOL, Gdańsk 1997
  • Dorota Terakowska „Poczwarka”
  • Anna Sobolewska „Cela. Odpowiedź na zespół Downa”.
  • Ross Campbell „Sztuka zrozumienia” [przekł. Ryszard Zabrzeski]
  • Praca zbiorowa pod red. Ireny Obuchowskiej „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”
  • pod red. Marii Chodkowskiej „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : socjalizacja i rehabilitacja”
  • Anna Kozłowska „Jak pomóc własnemu dziecku?”
  • Jacek Nawrot „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”
  • Władysława Pilecka, Piotr Majewicz, Antoni Zawadzki „Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie”
  • Kazimierz Jacek Zabłocki „Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja”
  • Filipiak T.: „Metoda Bobath’ów”. [W]: (red. Borkowska M.)ABC rehabilitacji dzieci – T. II. Wydawnictwo Pelikan. Warszawa 1989.
  • Kościelska M. (1998). Oblicza upośledzenia.
  • Kościelska M. (1998). Trudne macierzyństwo. Warszawa:WSiP;
  • Frohlich A. (1998). Stymulacja od podstaw. Warszawa:WSiP;
  • Maas J. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa:WSiP;
  • Gruszczyk Kolczyńska E. l Zielińska E. (2000). Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSiP;
  • Cunningham C. (1994). Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców. Warszawa: WSiP;
  • Kielin J. (2000). Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Gdańsk: GWP;
  • Aly M. (2001). Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia. Gdańsk: GWP;
  • Obuchowska l. (1999). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP;
  • Lovaas l. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa: WSiP;
  • Olechnowicz H. (1999). U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. Warszawa: WSiP;
  • Olechnowicz H. (1999). Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z małymi dziećmi. Warszawa: WSiP;
  • RandaUR, Parker J. (2001). Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańsk: GWP;
  • H. Rodak, D. Nawrocka „Od obrazka do słowa. Gry rozwijające mowę dziecka”, Wyd. WSiP
  • Renata Borowiecka „Uczę się z Mozartem” + CD, Program ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do podjęcia nauki.
  • Marta Bogdanowicz ” Przytulani, czyli wierszyki na dziecięce masażyki”
 • Dr Janet Maccaro „Odbuduj układ odpornościowy w 90 dni”