Informacje prawne

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o niepełnosprawności to pierwszy krok do załatwiania bardzo wielu spraw. Wniosek składa się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dzieciom z Zespołem Downa orzeczenie wydaje się zazwyczaj na okres: od urodzenia do ukończenia 16 r. życia. Dziecku lub osobie uznanej za niepełnosprawne wystawiana jest przez starostę (w Białymstoku przez w/w urząd) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność. Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, jeśli może to ułatwić korzystanie z należnych ulg i uprawnień.

Legitymacja uprawnia m.in. do przejazdów z dzieckiem na leczenie i rehabilitację:

    • darmowych przejazdów komunikacją miejską (może z tego korzystać nawet niania przewożąca dziecko)
    • 78% zniżki na przejazdy PKP i PKS (na trasie dom-szkoła-ośrodki leczenia-rehabilitacja; kontroler może wymagać dokumentu stwierdzającego wyjazd na taką wizytę).
  • Legitymację honoruje również ZOO, np. w Warszawie. Opiekun wraz z dzieckiem wchodzi za darmo. Poza tym dzieci do ukończenia 4 lat również wchodzą bez biletu.

Orzeczenie upoważnia również do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.

ZASIŁKI I DODATKI

Informacje o zasiłkach

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i nie jest to uzależnione od dochodu.

Zasiłek rodzinny jest uzależniony od dochodu, ale rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje większa kwota, która jest podstawą do naliczenia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art.13 ustawy j.w.). Dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli ze względu na opiekę nad dzieckiem rezygnujesz z pracy, ewentualnie masz gospodarstwo rolne (tutaj potrzeba więcej informacji), wówczas możesz się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek chorobowy na dziecko (opieka do 14 roku życia) -> ZUS

DODATEK MIESZKANIOWY

Przyznaje Zarząd Mienia Komunalnego. Rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne przysługuje większy metraż jako podstawa do naliczenia dodatku.

ODLICZENIA OD PODATKU

Formularze PIT 2019 

Ulgi podatkowe

W PRACY

Jeżeli dziecko jest chore to w ciągu roku przysługuje 60 dni* (łącznie obojgu rodzicom) zwolnienia z pracy. Należy do zakładu pracy zanieść zwolnienie. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80%.*

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka przysługuje 6 lat urlopu wychowawczego i jest on dłużej płatny – 72 miesiące.*

Przydatne kontakty w Białymstoku:
  • Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy TPD
  • Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wykaz Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów w woj. podlaskim prowadzących oddziały integracyjne www.kuratorium.bialystok.pl zakładka Kształcenie integracyjne i specjalne

  • Zarząd Mienia Komunalnego

*informacje wymagają zaktualizowania