Informacje prawne

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o niepełnosprawności to pierwszy krok do załatwiania bardzo wielu spraw, więc złóż jak najszybciej wniosek do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dzieciom z Zespołem Downa orzeczenie wydaje się zazwyczaj na okres: od urodzenia do ukończenia 16 r. życia. Dziecku lub osobie uznanej za niepełnosprawne wystawiana jest przez starostę (w Białymstoku przez w/w urząd) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność. Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności (wrodzone i nabyte wady serca oraz kardiomiopatie – symbol 07-S), jeśli może to ułatwić korzystanie z należnych ulg i uprawnień.

Legitymacja uprawnia m.in. do przejazdów z dzieckiem na leczenie i rehabilitację:

 • darmowych przejazdów komunikacją miejską (może z tego korzystać nawet niania przewożąca dziecko)
 • 78% zniżki na przejazdy PKP i PKS (na trasie dom-szkoła-ośrodki leczenia-rehabilitacja; kontroler może wymagać dokumentu stwierdzającego wyjazd na taką wizytę).
 • Legitymację honoruje również ZOO, np. w Warszawie. Opiekun wraz z dzieckiem wchodzi za darmo. Poza tym dzieci do ukończenia 4 lat również wchodzą bez biletu.

Orzeczenie upoważnia również do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.

ZASIŁKI I DODATKI

Informacje o zasiłkach

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Zasiłek pielęgnacyjny (153zł miesięcznie*) otrzymuje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i nie jest to uzależnione od dochodu.

Zasiłek rodzinny jest uzależniony od dochodu, ale rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje większa kwota, która jest podstawą do naliczenia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art.13 ustawy j.w.)

Dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli ze względu na opiekę nad dzieckiem rezygnujesz z pracy, ewentualnie masz gospodarstwo rolne (tutaj potrzeba więcej informacji), wówczas możesz się ubiegać o dodatkowe pieniądze – świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek chorobowy na dziecko (opieka do 14 roku życia) -> ZUS

DODATEK MIESZKANIOWY

Przyznaje Zarząd Mienia Komunalnego. Rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne przysługuje większy metraż jako podstawa do naliczenia dodatku.

KARTA PARKINGOWA

Jeżeli w Orzeczeniu jest wpis, że dziecko nie spełnia przesłanek określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 z późn. zm.), to złóż wniosek o uzupełnienie orzeczenia o ten punkt.

Po otrzymaniu decyzji zgłoś się do Wydziału Transportu Miejskiego i złóż wniosek o wydanie karty parkingowej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego. Weź ze sobą zdjęcie dziecka i 25 zł* (dane na 2007r.). Dzięki tej karcie możesz parkować bezpłatnie na tzw. kopertach. W pozostałych miejscach obowiązuje opłata jak dla wszystkich.

ODLICZENIA OD PODATKU

„Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku(…) stanowi dochód(…)po odliczeniu kwot:

6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, „

Możesz odliczyć do 2280zł rocznie posiadając własny samochód, którego używasz do przewożenia dziecka na rehabilitacje i wizyty lekarskie. Nie potrzebujesz do tego żadnych dowodów poniesienia wydatków, jedynie orzeczenie o niepełnosprawności.

Możesz odliczać wydatki na lekarstwa, ale jedynie różnicę miedzy faktycznie wydaną kwotą a 100zł* miesięcznie oraz prywatne rehabilitacje.

Kwotę 2280 zł sumujesz z innymi ewentualnymi odliczeniami na cele rehabilitacyjne (np. zakup sprzętu medycznego) i wpisujesz w formularzu PIT/O (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37) – pozycja B.2. „Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”

W PRACY

Jeżeli dziecko jest chore to w ciągu roku przysługuje 60 dni* (łącznie obojgu rodzicom) zwolnienia z pracy. Należy do zakładu pracy zanieść zwolnienie. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80%.

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka przysługuje 6 lat urlopu wychowawczego i jest on dłużej płatny – 72 miesiące.

Przydatne adresy w Białymstoku:
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, 15-461 Białystok, ul.  Waryńskiego 32A, tel./fax (085) 664-74-37, tel. 664-74-36, 664-74-35
 • Zarząd Mienia Komunalnego, 15-370 Białystok, ul. Bema 89/1, tel. (085) 742-12-01
 • Urząd Miejski w Białymstoku, Wydział Transportu Miejskiego,Referat Kontroli Strefy Płatnego Parkowania, ul. Składowa 11, tel. centrala: (085) 878-67-56
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 15-370 Białystok, ul. Bema 89D, tel. (085) 748-98-52
 • ZUS, Białystok, informacja, dział zasiłków tel. (085) 748-66-37
 • PIP Państwowa Inspekcja Pracy, tel. 085 742-11-46
 • 0800533335 bezpłatna infolinia – wszystkie informacje przydatne osobom niepełnosprawnym (PFRON), pn.-pt. 12:00 – 20:00

 • Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy TPD, Miejski Ośrodek Rehabilitacji, Białystok, ul. Warszawska 43/35, tel. 085/741 65 95
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wykaz Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów w woj. podlaskim prowadzących oddziały integracyjne www.kuratorium.bialystok.pl zakładka Kształcenie integracyjne i specjalne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *