Informacje prawne

Ważne kontakty, instytucje udzielające informacji
Strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – informacje: Osoby niepełnosprawne

Ważne wybrane informacje:

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

to pierwszy krok do załatwiania bardzo wielu spraw. Uprawnia do ulg, zniżek, form pomocy. Aktualne informacje znajdziecie w sieci. Wyszukaj
Orzekanie o niepełnosprawności
Orzeczenia dla dzieci i osób dorosłych – informacje
Orzeczenie do celów rentowych
Orzeczenie do celów pozarentowych
Znaczenie symboli niepełnosprawności
Stopień znaczny – ulgi
Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

dotyczy spraw związanych z edukacją. Wyszukaj
Podstawa programowa na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

ZASIŁKI I DODATKI

Strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – informacje dla świadczeniobiorców
Wnioski składane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR)*:

  • zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i nie jest to uzależnione od dochodu.
  • zasiłek rodzinny jest uzależniony od dochodu, ale rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje większa kwota, która jest podstawą do naliczenia.
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art.13 ustawy j.w.). Dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • jeżeli ze względu na opiekę nad dzieckiem rezygnujesz z pracy, ewentualnie masz gospodarstwo rolne (tutaj potrzeba więcej informacji), wówczas możesz się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne.

DODATEK MIESZKANIOWY

Przyznaje Zarząd Mienia Komunalnego. Rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne przysługuje większy metraż jako podstawa do naliczenia dodatku.*

W PRACY

Jeżeli dziecko jest chore to w ciągu roku przysługuje 60 dni* (łącznie obojgu rodzicom) zwolnienia z pracy. Należy do zakładu pracy zanieść zwolnienie. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80%. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka przysługuje 6 lat urlopu wychowawczego i jest on dłużej płatny – 72 miesiące.*

Zamieszczone informacje mogą nie być aktualne. Prosimy o samodzielne sprawdzenie poprawności na dany rok.